Nasmej se zato ako ti kažu da si mali čovek. Nema maloga prijatelja i male tajne. Nema maloga čoveka i male ljubavi...