• RT: จะลดความอ้วนก็เพลีย จะลดความเหี้ยก็ลดไม่ได้💆🏻‍♀️

 • RT: หน้าตาอาจไม่น่ารัก แต่แก้มโครตน่าฟัดนะมาลองได้ 🤔😝🙈

 • RT: กฏของการเปลี่ยนไป คือไม่เหมือนเดิม

 • RT: ความสัมพันธ์เเบบคุยกันไปเรื่อยๆมันไม่มีจริงหรอก วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจบลงอยู่ดี

 • RT: เพราะคุณคือพระจันทร์ไง ผมถึงได้ชอบพระจันทร์ https://t.co/xbe28Ia8tm

 • RT: ไม่รู้อะไรเลยก็ดูโง่ รู้เยอะไปก็ไม่มีความสุข

 • RT: เลิกน่ารักได้แล้ว ผมขี้เกียจยิ้มตาม

 • RT: โลกส่วนตัว อนุญาตให้เข้ามาเฉพาะคนสำคัญ

 • RT: ทำใจเถอะ เค้าไม่ได้แคร์มึงขนาดนั้น.

 • RT: แฟนไม่มีก็ได้ แต่เงินกูต้องมี

 • RT: บางความสัมพันธ์ก็จบกันเเบบงงๆ

 • RT: ยิ่งเราโตแล้ว เวลายิ่งสำคัญ ดังนั้นอย่าเอาไปใช้ กับคนที่ไม่ใช่

 • RT: เกลียดความรู้สึกแบบ เห้ย มึงไปคุยกันตอนไหนว่ะ

 • RT: แ พ้ แ ล้ ว ล่ ะ เ ร า ก ลั บ ไ ป คิ ด ถึ ง คุ ณ อี ก แ ล้ ว

 • RT: ไม่ได้เจอกับตัวไม่รู้หรอกค่ะ55555555555

 • RT: ข อ พั ก ค ว า ม รู้ สึ ก ช่ ว ง นี้ ก่ อ น แ ล้ ว กั น มั น เ ห นื่ อ ย ม า ก แ ล้ ว อ ะ

 • RT: ไอ้ความรู้สึกที่ว่า 'แล้วกูล่ะ' แม่งโคตรจะเหี้ยเลยอะ

 • RT: ไม่เก่งจริงไม่โสดมาจนถึงทุกวันนี้หรอก

 • RT: ถ้าเลือกได้ เราไม่อยากอ่อนแอให้ใครเห็นหรอก .

 • RT: ไ ป เ ถ อ ะ ทิ้ ง เ ร า ไ ว้ กั บ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด แ บ บ นี้ แ ห ล ะ เ ดี๋ ย ว เ ร า ก็ ชิ น