Reporter/Kierownik działu opinie/Head of opinion pages @GPCodzienna & @GPtygodnik.