ชื่อน้ำรินแฟนมาร์คต้วน จองกุก พี่ฝ่า หลินน้องแพ ชิปมาร์ครินกับกุกริน กุกวีก็หนักนะ องเนียล หลินฮุน มินซอน GOT7 BTS WANNAONE PD101 SKZ NCT SVT NU’EST 9PERCENT