พี่แจมินชาตินี้ไม่มีเมียได้ไม๊ (พี่แจมิน=ผัว น้องเหรินจวิ้น=🎀ยัยนู่มนี่ม🎀)